Ravni tabani odnosno ravna i spuštena stopala su stanje u kojem je svod stopala spušten u odnosu na normalan položaj. Ovakvo stanje rezultuje bolom u stopalu, poremećajima u položaju zglobno-koštanih struktura nogu (skočnih zglobova, kolena, kukova) i utiče na statiku i mehaniku celog tela. Zbog toga se posledice prenose i na kičmeni stub, vrat tj. celokupnu posturu i držanje tela uopšte.

KAKVO JE STANJE VAŠIH STOPALA?

stopala nacrt
DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA I PRECIZNO MERENJE SPUŠTENOSTI SVODOVA STOPALA
ekovel ulozak nacrt
KOREKCIJA GLAVNIH DEFORMITETA STOPALA I POSTURE
SPORTSKI ULOŠCI KAO PODRŠKA
STOPALU U SPORTU
cukalj
PREVENTIVA I SANACIJA ČUKLJEVA
(HALLUX VALGUS)
neprijatan miris
OTKLANJANJE GLJIVIČNIH OBOLENJA I UZROKA NEPRIJATNIH MIRISA STOPALA
stopalo i loptica
VEŽBE I INSTRUMENTI ZA JAČANJE MUSKULATURE I KOREKCIJU STOPALA
Do čega može dovesti nelećeno spušteno stopalo
BALZAM PROTIV BOLOVA, OTEKLINA I UPALNIH PROCESA
NEGA PETA I GRUBIH DELOVA KOŽE

Uticaj i posledice ravnih i spušteni svodova stopala na posturu i biomehaniku

Ravna stopala su uzrok nastanka nepravilnog držanja (u stajanju) i neprirodnih rotacija (u kretanju) i krivljenja zglobova, kolena, kukova i kičmenog stuba. Time doprinose prekomernom i prevremenom trošenju zglobno-koštanih struktura i dovode do poremećaja statike tela i posture uopšte, oštećenja i  deformiteta čitavog lokomotornog aparata.

Posledice statičkih i dinamičkih nepravilnosti koje nastaju zbog spuštenosti svodova stopala trpi kičma i javljaju se skolioza i kifoza, odnosno skoliotična i kifotična držanja.

STOPALA SU TEMELJ NAŠEG TELA I NJIHOVI I NAJMANJI DEFORMITETI DIREKTNO UTIČU NA CELOKUPNU NAŠU POSTURU U STATICI I DINAMICI

lose drzanje tela
Poremećaji posture izazvani spuštanjem svodova stopala

Usled spuštenosti stopala javljaju se sledeći simptomi:

Navedena stanja primoravaju na manje aktivan životni stil usled javljanja tegoba i nelagodnosti u obavljanju željenih aktivnosti, bilo da su one poslovnog ili rekreativnog karatkera. Smanjenje redovnih dnevnih aktivnosti vodi pasivnijem načinu života i sklonosti ka gojenju i drugim zdravstvenim tegobama i problemima.

Ovaj “efekat lavine”, pokrenut je iz najvažnijeg, a najviše zanemarivanog dela našeg tela, naše baze – STOPALA, koja čitavog dana trpe našu težinu, a primetimo ih tek kada zabole. Ipak, postoje metode kojima možemo da opisane probleme i tegobe ublažimo ili potpuno neutrališemo, utičući direktno na njihov izvor i uzrok.

nepravilno i pravilno drzanje tela
Korekcija posture korigovanjem deformiteta stopala

Korekcija stopala i posture

EKOVEL STEP CORRECT

Korektivni podešavajući ortopedski ulošci koji postepeno, bezbolno i sigurno podižu spuštene svodove stopala. Namenjeni su korekciji većine deformiteta stopala, ispravljanju položaja stopala, skočnih zglobova, kolena i generalne posture.

NOVO: EKOVEL SPORT

Podešavajući sportski ortopedski ulošci su podrška  stopalu za vreme bavljenja sportom. Namenjeni su očuvanju strukture stopala od uticaja agresivnog delovanja i vršenja prekomerne sile na stopala prilikom izlaganja sportskim naporima.

IDEJA

Izmene oblika i položaja stopala i nogu imaju veliki uticaj na posturu, statiku i biomehaniku tela. Zbog toga je neophodno da se i korekcije u telesnim strukturama vrše postepeno i bezbolno, kao što zubnom protezom postepeno korigujemo položaj zuba u vilici.

REŠENJE

Ekovel Step Correct - čvrsti ortopedski ulošci specijalno dizajnirani da podrže i postepeno koriguju svodove stopala, sa mehanizmom za precizno štelovanje visine unutrašnjeg uzdužnog svoda u delovima milimetra.

REZULTAT

Postepeno i bezbolno podizanje svodova stopala, rasterećivanje tačaka prekomernog pritiska, otklanjanje pronacija i supinacija stopala i nogu i korekcija statike i biomehanike tela, čime se otklanja bol u kolenima, kukovima i kičmenom stubu, dinamikom prilagođenom korektivnim sposobnostima korisnika, u trajanju od 4-6 meseci.

VAŽNO JE ZNATI

POČNITE ODMAH

NEMA ČEKANJA NA IZRADU:
Ekovel Step Correct podešavajući ortopedski ulošci su unapred izrađeni po konfekcijskim veličinama obuće. Mogu se preuzeti i koristiti odmah nakon izvršenog pregleda, merenja i podešavanja početne visine.

PODEŠAVAJUĆA ORTOZA

Mehanizam za precizno podešavanje željene početne visine unutrašnjeg uzdužnog (longitudinalnog) svoda daje mogućnost veoma postepene korekcije (podizanja spuštenog svoda stopala), za 1/4 milimetra po intervalu pomeranja mehanizma. Mehanizam je dizajniran tako da ga jednostavno možete podešavati (samostalno), prema instrukcijama za upotrebu.

OSTALE KARAKTERISTIKE

NAGRADE I PRIZNANJA

Ekovel sistem za dijagnostiku i korekciju deformiteta stopala u primeni je više od 20 godina i nagrađen mnogobrojnim domaćim i internacionalnim priznanjima na polju inovacija i tehničko-tehnološkog razvoja, od kojih smo najviše ponosni na:

13 ZLATNIH MEDALJA

MIHAJLO PUPIN – BELGRADE 1993 & 1995 ⋅ NIKOLA TESLA – BELGRADE 1995 ⋅ BRUSSELS EUREKA 1994 & 1995 & 1998 & 1999 & 2001 ⋅ ARCHIMEDES – CYPRUS 1998 ⋅ TRAIAN VUIA – BUCHAREST 2019 ⋅ GLOBAL INVENTION FORUM – CYPRUS 2020 ⋅ ARCHIMEDES – MOSCOW 1999 & 2021

SPECIJALNA  PRIZNANJA

i više od 20 diploma i akreditacija na prestižnim svetskim izložbama inovacija i patenata

SERTIFIKATI MENADŽMENTA KVALITETOM