ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

U svakom Ekovel centru za korekciju stopala vrši se najpre opšti fizijatrijski pregled stanja stopala i kompletne statike tela. To podrazumeva položaj ahilovih tetiva, stanje zglobova, kolena, kukova, kičmenog stuba, ramenog pojasa i vrata. Zatim, preciznim merenjem i kompjuterskom obradom dobijenih podataka utvrđuje se tačan nivo spuštenosti Vaših stopala. Dobijeni rezultati Vam se izdaju u vidu štampanog nalaza konstatovanog stanja, kako bi ste se o daljim potrebnim akcijama mogli konsultovati sa Vašim fizijatrom.
PREGLEDI U SVIM EKOVEL CENTRIMA SU BESPLATNI.

Kontaktirajte naš centar za korekciju stopala na telefon 0117701678 i zakažite svoj besplatan pregled, terapeuta ili fizijatra, zavisno od Vaših potreba. Zakazivanje standardnog pregleda nije neophodno. Zahvaljujući dovoljnom broju aktivnih Centara za korekciju stopala čekanje na pregled je minimalno.

Ekovel Step Correct uloške možete preuzeti odmah nakon izvršenog pregleda i merenja u Ekovel centru. Ulošci su unapred izrađeni prema konfekcijskim brojevima obuće. Specijalni mehanizam koji je u njih ugrađen omogućava podešavanje uložaka „na licu mesta“ prema pregledom utvrđenim korektivnim potrebama korisnika.

Glavna osobenost Ekovel Step Correct uložaka je precizan mehanizam lakog rukovanja. On omogućava da se ulošci prilagode korektivnim potrebama svakog pacijenta. Zahvaljujući ovom mehanizmu, Ekovel Step Correct ulošci se mogu podesiti najpre na minimalnu izračunatu visinu (početnu).  Na ovoj visini oni neće agresivno delovati na Vaša stopala. Zatim se visina svodova postepeno povećava do izračunate optimalne visine koju svodovi Vašeg stopala treba da imaju. Takvo delovanje na stopala ima za rezultat da se korekcija deformiteta vrši pravilno i bezbolno. Samim tim, prednost podešavajućih uložaka je i laka adaptacija korisnika na uložak i korekciju koju vrši.

Zavisno od stepena spuštenosti Vaših stopala, vrstama prisutnih deformiteta i načinu adaptacije Vaših stopala na uloške i korekciju uopšte, određuje se i period podešavanja i dovođenja svoda uložaka na optimalnu korektivnu visinu za Vaša stopala.

Ovaj period može da traje od 3 do 6 meseci, sa intervalom podešavanja na 5,7, 10 ili 14 dana. Kada ulošci dostignu optimalnu korektivnu visinu za Vaša stopala, više se ne podešavaju već se koriste na zadatoj visini svoda.

Prva poboljšanja osetna su već u prvim nedeljama korišćenja uložaka. Ona se ogledaju u rasterećenju tačaka prevelikog opterećenja na stopalima i telu korisnika uopšte. Uspostavljanjem ispravne statike skeleta rasterećuju se i opterećeni zglobovi i mišići celog tela. Time dolazi do ublažavanja tegoba nastalih kao posledica spuštenosti ili prevelike uzdignutosti svodova stopala. Ipak, o dugoročnijim rezultatima može se govoriti tek nakon više meseci redovnog korišćenja uložaka. Trajni rezultati će zavisiti prevashodno od Vašeg uzrasta i mogućnostima adaptacije stopala na korekciju.

Ekovel Step Correct ulošci imaju rok trajanja (tehnološki vek) od 24 meseca od trenutka izdavanja. Ovaj rok diktira njihov sirovinski sastav i u ovom roku ih je moguće servisirati. Izvan tog roka ulošci se NE SERVISIRAJU. Servisiranje podrazumeva zamenu kožnih presvlaka i oštećenih delova (plastike i/ili mehanizma).

Proizvođačka garancija je 6 meseci na plastične delove i 12 meseci na metalni mehanizam. U tom roku servisiranje uložaka je besplatno. Servisiranje uložaka izvan garantnog roka naplaćuje se prema važećem cenovniku servisnih usluga. Servisiranje uložaka vrši se isključivo od strane Ekovel centra.

Ulošci se čiste vlažnom krpom, po potrebi natopljenom medicinskim alkoholom. Treba ih čuvati u primerenim ambijentalnim uslovima, van uticaja vlage, vode, otvorenog plamena i prekomerne toplote, prašine, ekstremnih uticaja spoljne sredine i slično.