BESPLATNA DIJAGNOSTIKA

Zakažite svoj BESPLATAN PREGLED terapeuta i/ili fizijatra, koji uključuje detaljnu dijagnostiku stanja Vaših stopla i posture i konsultacije sa našim stručnim osobljem.

Ne prepuštajte slučaju pravilan razvoj dece i ispravnu statiku i biomehaniku tela. BESPLATNO proverite svoje stanje i uticaj eventualno prisutnih manjih ili većih poremećaja i deformiteta stopala i kičmenog stuba na Vaše kompletno zdravlje.

Upoznajte iz prve ruke jedinstveni Ekovel metod i sistem korekcije deformiteta stopala i posture i sve njegove prednosti i rezultate.

Deformiteti stopala kao baze ljudskog tela imaju direktan i značajan uticaj na položaj i stanje Ahilovih tetiva, skočnih zglobova, kolena, kukova i kičmenog stuba.

Jednostavnim i preciznim pregledom u Ekovel centru proverite da li su kod Vas i Vaše dece prisutni bilo kakvi deformiteti stopala koji bi mogli izazvati poremećaje u statici i biomehanici tela i posturi.

ekovel centar dijagnostika

Zahvaljujući inovativnim i jedinstvenim mernim instrumentima i dijagnostičkom sistemu, utvrdićemo tačan  nivo spuštenosti svodova oba stopala.

Precizni analogni merači pokazuju tačnu dužinu, širinu i dubinu unutrašnjih uzdužnih lukova svodova oba stopala i razliku u njihovom obliku.

Kompjuterskim proračunima koji mere Vaših stopala stavljaju u funkciju sa Vašim BMI (indeksom telesne težine),  dobijamo ključne parametre neophodne za utveđivanje individualnih  korektivnih potreba i izvođenje precizne korekcije Vaših stopala.

ekovel centar dijagnostika

Specijalno dizajniran softver određuje tačne korektivne parametre na osnovu utvrđenog zatečenog stanja i mera stopala i preporučuje način i dinamiku sprovođenja terapije koja najbolje odgovara Vašim individualnim korektivnim potrebama.

ekovel softver

Zahvaljujući inovativnom patentu profesora Velimira Grujičića – podešavajućem ortopedskom ulošku Ekovel Step Correct, većina deformiteta stopala može biti potpuno otklonjena, ili neutralizovana postepeno i bezbolno, u prilagođenom procesu koji neće poremetiti i štetno uticati na druge zglobno-koštane strukture tela. Biomehanički i posturalni nedostaci izazvavni lošim stanjem stopala biće sanirani brzo, efektivno  i efikasno.

nacrt drzanja tela
doktor i pacijent
Besplatni fizijatrijski pregledi i dijagnostika posturalnog statusa
pozadina ekovel
Dijagnostika deformiteta stopala i precizno merenje spuštenosti svodova
stopalo noga
drzanja stopala nazad
drzanje stopala

Svi Ekovel centri za korekciju stopala opremljeni su jedinstvenom dijagnostičkom opremom za utvrđivanje preciznog nivoa spuštenosti stopala i određivanje individualnih korektivnih potreba dece i odraslih, za čiju je inovaciju profesor Velimir Grujičić dobio brojne medalje i priznanja na prestižnim izložbama patenata u Evropi i Svetu.

ekovel dobrodosli

Usluge Ekovel centra za korekciju stopala:

  • Fizijatrijski pregledi i dijagnostika posturalnog statusa (besplatno)
  • Dijagnostika deformiteta stopala sa preciznim merenjem spuštenosti svodova stopala (besplatno)
  • Statičko i dinamičko baropodometrijsko snimanje i analiza distribucije pritiska na gaznu površinu
  • Snimanje i analiza prenošenja tačke težišta u posmatranom vremenskom intervalu u mirovanju i tokom kretanja
  • Određivanje korektivnih vežbi za otklanjanje dijagnostikovanih deformiteta (besplatno)
  • Izdavanje personalizovanih ortopedskih uložaka za korekciju spuštenosti stopala i indikovanih posturalnih deformiteta (naplata po aktuelnom cenovniku)
  • Redovne i vanredne konsultacije, kontrole i praćenje rezultata (besplatno)